Vòng Quay Cầu Vồng

Số người đang chơi: 1,350 (4 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      La*****ree - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Kim*****ia - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ri*****emp - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Joe*****ng - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Car*****ne - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ca*****ris - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      An*****sa - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Bil*****an - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Deb*****ron - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Th*****ha - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Sam*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Thu***an Bạn Nhận Được 19 KC 2024-04-09 14:10
Qua***en Bạn Nhận Được 19 KC 2024-01-07 07:50
Qua***en Bạn Nhận Được 19 KC 2024-01-07 07:50
Qua***en Bạn Nhận Được 19 KC 2024-01-07 07:50
Qua***en Bạn Nhận Được 19 KC 2024-01-07 07:50
Qua***en Bạn Nhận Được 19 KC 2024-01-07 07:50
1g5***gb Bạn Nhận Được 19 KC 2023-09-22 17:08
Min***ay Bạn Nhận Được 19 KC 2023-09-20 14:08

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12303

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Yêu Bé Mon

Đã chơi: 1594

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Scar Cá Mập Đen

Đã chơi: 2490

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay UMP Khủng Long

Đã chơi: 45713

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5525

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2365

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3153

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »