Vòng Quay Cầu Vồng

Số người đang chơi: 626 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Gre*****roy - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Bil*****omi - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Cha*****ewe - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      He*****ha - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Bra*****ie - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ra*****cka - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Aus*****ee - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ad*****al - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      La*****nia - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ge*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ste*****ion - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Qua***en Bạn Nhận Được 19 KC 2024-01-07 07:50
Qua***en Bạn Nhận Được 19 KC 2024-01-07 07:50
Qua***en Bạn Nhận Được 19 KC 2024-01-07 07:50
Qua***en Bạn Nhận Được 19 KC 2024-01-07 07:50
Qua***en Bạn Nhận Được 19 KC 2024-01-07 07:50
1g5***gb Bạn Nhận Được 19 KC 2023-09-22 17:08
Min***ay Bạn Nhận Được 19 KC 2023-09-20 14:08
Cut***ue Bạn Nhận Được 19 KC 2023-09-14 17:47

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12303

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Yêu Bé Mon

Đã chơi: 1548

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Scar Cá Mập Đen

Đã chơi: 2488

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay UMP Khủng Long

Đã chơi: 45713

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5509

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2362

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3151

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »