Vòng Quay Scar Cá Mập Đen

Số người đang chơi: 246 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Am*****hon - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Mat*****ree - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ga*****ri - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Kar*****an - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ter*****da - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Tim*****rna - đã trúng Bạn Lật Được 399 KC    -      Al*****da - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Sa*****mo - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      An*****ia - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Kim*****an - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Fra*****ita - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
553***83 Bạn Nhận Được 19 KC 2024-06-05 12:46
Din***an Bạn Nhận Được 19 KC 2024-04-27 12:15
Thu***an Bạn Nhận Được 19 KC 2024-02-18 15:01
Lar***sa Bạn Nhận Được 19 KC 2024-02-17 09:02
Lar***sa Bạn Nhận Được 19 KC 2024-02-17 09:02
Lar***sa Bạn Nhận Được 19 KC 2024-02-17 09:02
Lar***sa Bạn Nhận Được 19 KC 2024-02-17 09:02
Lar***sa Bạn Nhận Được 19 KC 2024-02-17 09:02

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12303

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Yêu Bé Mon

Đã chơi: 1594

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Cầu Vồng

Đã chơi: 3443

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay UMP Khủng Long

Đã chơi: 45713

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5525

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2365

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3153

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »