Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Số người đang chơi: 323 (4 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Jos*****nna - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Jer*****ny - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ken*****by - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ash*****na - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Jer*****zak - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Gab*****go - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Lar*****ine - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Sam*****rie - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Be*****ubi - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Mar*****nia - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Do*****man - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
cuo***am Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-05 10:15
102***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-01-27 21:51
102***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-01-27 21:51
199***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-01-21 11:28

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12232

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Yêu Bé Mon

Đã chơi: 1250

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Cầu Vồng

Đã chơi: 3415

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Scar Cá Mập Đen

Đã chơi: 2416

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay UMP Khủng Long

Đã chơi: 45647

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2343

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3134

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »